Yayınlar

KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ/DERGİLER

 1. (Yayın kurulunda bulunulan kitap) Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi - Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in Turkey, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2013.
 2. (Katkıda bulunulan kitap) Türk Ceza Hukuku Reformu Mevzuatı, İstanbul, Alfa Basım Yayım, 2013.
 3. Ceza Hukukunda Meşru Savunma ve Meşru Savunmada Sınırın Aşılması, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2013.
 4. (Katkıda bulunulan) Kahve Molası, İstanbul, Kahveci Avukatlık Bürosu İç İletişim Broşürü.

MAKALELER

ULUSLARARASI

 1. “Die strafrechtlichen Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit im türkischen Recht”, Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung - Forschungsband zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht, Alexander von Humboldt Institutspartnerschaftsprojekt (2009-2013), Hrsg.: Walter Gropp, Bahri Öztürk, Adem Sözüer, Liane Wörner, Nomos Verlag, 2014.

ULUSAL

 1. “Özel Hayatın Gizliliği ve Bu Konuda Özel Bir Suç Tipi Olarak Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu”, Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku – II. Kitap, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2010, s. 219-248.
 2. “Beden Muayenesi, Vücuttan Örnek Alınması, Moleküler Genetik İncelemeler ile İlgili Düzenlemelerin Türk ve Alman Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, Ekim 2009-2010, Editörler: Hanzade Doğan, Fatih Selami Mahmutoğlu, Arın Namal, Nobel Tıp Kitabevleri, 2011, s. 267-277.
 3. “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK md. 220)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası – Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’ya Armağan 1. Cilt, Cilt: LXXI, Sayı: 1, Legal Yayıncılık, 2013, s. 381-407. (Hakemli)
 4. “Gizliliğin İhlali Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Ağustos 2013. (Hakemli)
 5. “Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanmasına Dair Türk Ceza Kanunu Ve Bankacılık Kanunu’ndaki Düzenlemelerin Karşılaştırılması”, Terazi Hukuk Dergisi, Ağustos 2013. (Hakemli)
 6. “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan, 2014, s. 77-106. (Hakemli)

ÇEVİRİLER

 1. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Justus-Liebig-Universität Gießen işbirliğiyle düzenlenen “Internationales Kolloquium zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht – Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung, Kolloquium vom 27.05.2009 – 02.06.2009 in Gießen und Istanbul” adlı kolokyum dolayısıyla yayınlanan “Beiträge zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht” adlı kitaptaki makalelerin Almancadan Türkçeye özet çevirileri yapılmıştır.
 2. Gereon Wolters, “Modern Alman Ceza Muhakemesi Hukukundaki Gelişmeler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXVIII, Sayı: 1-2, Legal Yayıncılık, 2010, s. 307-315. (Hakemli)
 3. Damjan Korošec, “Mağdurun Rızası Öğretisinin Slovenya’da Son Yıllardaki Değişimleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXX, Sayı: 1, Legal Yayıncılık, 2012, s. 363-368. (Hakemli)
 4. Şeyda Emek, “Almanya’da Mağdurun Ev İçi Şiddete Karşı Korunmasına Dair Kanun Koyucunun Faaliyetleri”, 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali – Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık - Tebliğler, Cilt 1, 2012, s. 161-166.
 5. Erol Pohlreich, “Namus Bir Kadının Öldürülmesi İçin Neden Olabilir mi?”, 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali – Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık - Tebliğler, Cilt 1, 2012, s. 247-255.
 6. Detlef Krauss, “Genel Hükümler Göz Önünde Tutularak Alman Ceza Hukuku Gelişimine İlişkin Ülke Raporu”, Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi - Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in Turkey, Cilt 1, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2013, s. 321-329.
 7. Kurt Schmoller, “Ülke Raporu: Avusturya’da Ceza Hukuku Reformu”, Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi - Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in Turkey, Cilt 1, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2013, s. 525-560.
 8. Tamara Laliashvili, “Cezanın Ertelenmesi Hukuki Kurumu”, Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi - Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in Turkey, Cilt 2, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2013, s. 1799-1804.
 9. Eric Hilgendorf, “Giriş olarak: Globalleşme ve Hukuk - Günümüzde Karşılaştırmalı Ceza Hukukunun Görevleri ve Metotları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. (Hakemli) (Makale hakem denetiminden geçmiştir. Basım aşamasındadır.)

TEBLİĞLER

 1. Alexander von Humboldt Vakfı’nın desteğiyle, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Justus-Liebig-Universität Gießen işbirliğiyle yürütülen Deutsches und Türkisches Strafrecht und Strafprozessrecht – Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung adlı projenin 27-31.07.2012 tarihleri arasında Giessen ve İstanbul’da gerçekleştirilen kapanış kolokyumunda “Meinungsfreihetsdelikte” başlıklı tebliğ.
 2. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Justus-Liebig-Universität Gießen tarafından 28.02.2013 – 03.03.2013 tarihlerinde Giessen/Almanya’da düzenlenen Deutsch-japanisch-türkisches Diskussionsseminar „Strafrecht AT – Auswirkungen im Medizinstrafrecht“ adlı toplantıda “Der Irrtum bei Rechtfertigungsgründen / der Erlaubnistatbestandsirrtum” başlıklı tebliğ.
 3. Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi'nin Özyeğin Üniversitesi ile birlikte düzenlediği Sertifika Programı’nın, "Introduction to Retail & Real Estate Law" dersinde “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Ceza Hükümleri” konulu tebliğ.
 4. Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi'nin Özyeğin Üniversitesi ile birlikte düzenlediği Sertifika Programı’nın, 15.10.2014 tarihli "Introduction to Retail & Real Estate Law" dersinde “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Ceza Hükümleri” konulu tebliğ