Hizmetler

Ceza Hukuku

 • Ekonomi Ceza Hukuku
 • Basın Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Çevre Hukuku
 • Spor Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Gümrük Hukuku
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını
  Koruma Hukuku

İdare Hukuku

 • Kamu İhale Hukuku

Tüketici Hukuku

Ticaret Hukuku

 • Ticari İşletmeler Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Taşıma Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Banka Hukuku
 • Rekabet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 • Markaların Korunması
 • Haksız Rekabet
 • Marka Tescil İşlemleri

Medeni Hukuk

 • Aile Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • İşçi - İşveren Uyuşmazlıkları

Şirket Danışmanlıkları

 • Kurumsal Yönetim
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Birleşme - Devralma süreç yönetimi
 • Genel Kurul İşlemleri Yönetimi

İcra ve İflas Hukuku

 • Alacakların takibi
 • İpoteğin paraya çevrilmesi