Hakkımızda

On yıla dayanan güçlü akademik alt yapısı ile fark yaratmayı amaçlayan bir modeli benimseyen Ersan Hukuk Bürosu, tüm yerli-yabancı tüzel ve gerçek kişilerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yüksek kalitede yenilikçi hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ersan Hukuk Bürosu, benimsediği güven, doğruluk ve kusursuzluk eksenli temsil anlayışı ile müvekkillerinin tüm hukuksal hak ve menfaatlerinden en üst seviyede faydalanmasını ilke edinmiştir.

Başta ceza hukuku, fikri ve sınaî mülkiyet hukuku ile ticaret hukuku alanlarında olmak üzere akademik bakış açısıyla profesyonel bir hizmet sunan Ersan Hukuk Bürosu, Türkiye’nin kendi alanlarında en önemli akademisyenlerinden oluşan akademik danışmanlarıyla da işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

İstanbul’un her iki yakasını birleştiren bir bölgede ve önemli iş merkezlerinden biri olan Kadıköy’de konumlanan Ersan Hukuk Bürosu, tüm Türkiye’de geniş bir coğrafyada her türlü hukuki ihtiyaca yerel anlamda ve son derece hızlı hukuki destek sunmakta olduğu gibi, sınır ötesi yerel çözümler sunmak için uluslararası ağını da her geçen gün genişletmektedir.

Üye Olunan Kuruluşlar

  • Türkiye Barolar Birliği
  • İstanbul Barosu
  • Alman Avukatlar Birliği (Deutscher Anwaltsverein - DAV)
  • Türk Ceza Hukuku Derneği
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği
  • Cağaloğlu Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği
  • Genç ISTAC (İstanbul Tahkim Merkezi)