Ekip

Av. Aykut ERSAN, LL.M.
Kurucu

 
Özgeçmiş

Ortaokul-lise eğitimini Cağaoğlu Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Aykut Ersan, aynı üniversitede devam ettiği yüksek lisans eğitiminden “Meşru Savunmada Sınırın Aşılması” başlıklı tezi ile mezun olmuştur. Ersan, kamu hukuku alanında İstanbul Üniversitesi’nde başladığı doktora çalışmalarına halen Marmara Üniversitesi’nde devam etmektedir.

Ersan, bir süre öğrenci-asistan olarak görev aldığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı’nda, yaklaşık 4 sene araştırma görevlisi olarak çalışmış, bu süreçte Almanya’daki Justus-Liebig-Universität Giessen Hukuk Fakültesi’nde Alexander von Humboldt Vakfı’nın sağladığı bursla misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Halen serbest avukatlık faaliyetlerini sürdüren Ersan, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi bünyesinde ve İstanbul Barosu CMK Meslek İçi Eğitim Seminerleri ile çeşitli baroların düzenledikleri seminerlerde eğitmen olarak görev almaktadır.

“Ceza Hukukunda Meşru Savunma ve Meşru Savunmada Sınırın Aşılması” isimli bir de kitabı ile yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan ve iyi derecede Almanca ile İngilizce bilen Ersan, ulusal-uluslararası birçok akademik organizasyon ve toplantıda da görev almıştır.


Av. Şeyma ORUÇ
Yönetici Avukat

 
Özgeçmiş

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekanlık onur belgesi ile tamamlayan ve Londra’da dil eğitimi alan Şeyma Oruç, çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.

“Anonim Şirketlerde Çağrılı Genel Kurul Esasları”, “Kira Bedelini Ödemeyen Kiracıya Karşı Mal Sahibinin Hakları” ve “İstinaftan Sonra Temyiz” başlıklı çeşitli makale ve sunumları bulunan Oruç, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerli ve yabancı şirketlere eğitimler vermekte olup uyumlaştırma süreçlerinin yönetilmesinde rol oynamaktadır.

Akademik anlamda araştırma ve çalışmalarına devam eden Oruç, ağırlıklı olarak özel hukuk alanında mesleğini icra etmekte olup, yurtiçi ve yurtdışı menşeli firmalara hukuki danışmanlık yapmaktadır.


Av. Uğur Cem DEMİR
Yönetici Avukat

 
Özgeçmiş

Lise öğrenimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde, lisans öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Uğur Cem Demir, iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Lisans eğitimi sırasında Almanya’da Rheinische Friedrich Wilhelm Universität Bonn Hukuk Fakültesi’nde Erasmus değişim programına katılan Demir, 2017 yılında Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen Spor Hukuku ve Yönetimi Programını tamamlamıştır.

İstanbul Barosu’nun düzenlediği CMK Meslek İçi Eğitim Seminerine katılarak ceza muhakemesinde zorunlu müdafiilik yapmaya hak kazanan Demir, kamu hukuku ve özel hukuk alanında çalışmalarına devam etmektedir.


Av. Pınar KOŞAN
Avukat

 
Özgeçmiş

Lise öğrenimini Haydarpaşa Anadolu Lisesi’nde, lisans öğrenimini ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek onur derecesi ile tamamlayan Pınar Koşan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Eğitim hayatı boyunca, hukuk alanında çeşitli eğitim programları ve konferanslara katılmış olan Pınar Koşan, iş hukuku alanında iş sözleşmeleri, iç yönetmelikler, gizlilik, rekabet etmeme yükümlülükleri, çalışanların kişisel verilerinin korunması ve sulh konularında hukuki destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Sözleşmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında dava takip hizmeti vererek çalışmalarına devam etmektedir.


Av. Duygu ATEŞ
Avukat

 
Özgeçmiş

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Duygu Ateş, yine Marmara Üniversitesi’nde Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı bünyesinde akademik çalışmalarını sürdürmekte olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

2018 yılında TÜRAVAK tarafından düzenlenen İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar İleri Eğitim Sertifika Programı’nı tamamlamıştır. Başta Ceza Hukuku olmak üzere ağırlıklı olarak kamu hukuku alanında faaliyet göstermekte olan Duygu Ateş Tüketici Hukuku, Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku gibi özel hukuk alanlarında da hukuki destek sağlamaktadır.


Av. M. Eylül ERGEN
Avukat

 
Özgeçmiş

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan ve eğitim hayatı boyunca hukuk alanında eğitim programlarına, çeşitli akademik kongre ve sertifika programlarına katılım sağlayan Eylül Ergen iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Stajyer olarak büromuz bünyesinde hukuk alanında çalışmalarına başlayan Eylül Ergen, stajının tamamlanması üzerine avukat olarak yine büromuz bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Ağırlıklı olarak Özel Hukuk alanında faaliyet göstererek; Borçlar ve Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında, iş sözleşmeleri ve iç yönergelerin incelenmesinde danışmanlık ve hukuki destek sağlamaktadır.


Elif AKGÜN
İdari Personel